Historiikki

Elintarviketieteiden Seura ry. perustettiin Elintarviketutkijain seuraksi vuonna 1947. Varhaisimmassa vaiheessa seuran päämääränä oli alan elintarvikealan metodiikan kehittäminen ja asiantuntijalausuntojen antaminen alan lainsäädäntö- ja valvontakysymyksissä. Seuran murrosikä oli ristiriitoja täynnä, jonka jälkeen toiminta on tasaantunut elintarviketieteen alalla toimivien yhteenliittymäksi. Jäsenistöä ovat erityisesti puhuttaneet nimi- jajäsenyyskysymykset sekä oman lehden perustaminen. Alun kolmestatoista perustajajäsenestä on kasvanut noin 1100 jäsenen seura.

Seuran alkuvaiheista on kirjoitettu aiemminkin. Heikki Korhonen kertoi seuran alkutaipaleesta 25-vuotisjuhlajulkaisussa. FM Carl-Gustaf Spåren kirjoittama ensimmäinen historiikki julkaistiin vuosien 1978 ja 1982 jäsenmatrikkeleissa.Vuoden 1987 jäsenmatrikkeliin professori Rakel Kurkela ansiokkaasti täydensi historiikkia käymällä läpi kaikki 40 toimintakertomusta ja kertoi seuran neljästä vuosikymmenestä. Kehittyvä Elintarvike -lehden numerossa 4/97 Päivikki Savola puolestaan paikkasi tarinaa edellisiä kirjoittajia lainaten, täydentäen eräiden alkutaipaleiden vaikuttajajäsenten muistikuvilla ja lisäten siihen 5. vuosikymmenen. 50-vuotisjuhlien jälkeisen osan täydensi Suvi Ryynänen.Vuoden 2007 alussa julkaistiin uusi jäsenmatrikkeli. Matrikkelissa on mm. henkilöhaastatteluja ja tuoretta tietoa seuran ja jaostojen toiminnasta. Saman vuoden Kehittyvä Elintarvike -lehdissä käytiin läpi seuran historiaa vuosikymmen kerrallaan.

Seuran kokonaiskuva

Seura on kautta vuosien toiminut Suomen Kemian Seuran koordinatiivisena jäsenenä ja se kuuluu Tieteellisten seurain valtuuskuntaan. Se osallistuu Elintarvikepäivän ja Kemian Päivien Elintarvikesymposiumin ohjelman järjestämiseen. Seuralla on lisäksi edustus Elintarvikkeiden tutkimussäätiön hallituksessa.

Ulkomaisina yhteyksinä ETS on ollut edustettuna International Union of Food Science and Technology´n (IUFoST) General Assembly´ssä, European Federation of Food Science and Technology´n (EFFoST) hallituksessa ja Institute of Food Technologists´ssa. Seuralla on yhteyshenkilöt Federation of European Chemical Societies´n Working Party of Food Chemistry´ssa (FECS/WPFC). Seura on myös pyrkinyt luomaan aktiivisia yhteyksiä pohjoismaisiin sisarseuroihin. Sekä Ruotsin Svenska LivsmedelsTeknisk Föreningenin (SLTF) että Norjan Teknologisk Matforumin (TeMa) järjestämillä elintarvikepäivillä ja vuosijuhlilla on viime vuosina ollut yleensä joku ETS:n edustaja. Tanskan sisarseura on Levnedsmiddelselskabet eli Levs.

Tasa-arvovaltuutettua varten Rakel Kurkela totesi tasa-arvon olevan toteutumassa: v:sta 1954 lähtien hallituksessa on ollut vähintään yksi nainen (aluksi aina kirjurina), viime vuosina heitä on ollut 3–4. Vuonna 1980 kelpuutettiin nainen ensi kerran puheenjohtajaksi. Tänä päivänä tasaarvovaltuutettua voisi vaivata miesten vähäisyys seuran hallinnossa...

Seura on mukana Elintarvikepäivän ohjelmatoimikunnassa. Elintarvikealalle suunnattu Suomen Messusäätiön FoodTec-palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007. Seura oli mukana ideoimassa palkintoa ja vahvasti mukana myös ensimmäisessä palkintoraadissa. Seura kannustaa myös jaostojen toimintaa sekä uusien jaostojen ja paikallisosastojen perustamista, koska niiden kautta saadaan useampi seuran jäsen mukaan toimintaan. 

 

Tutustu seuran vuosikymmenten kulkuun!

 

Lähdekirjallisuus

ETS:n vuosikertomukset 1947–2012

Carl-Gustav Spåre: Historiikki. Jäsenmatrikkeli 1978.

Elintarviketutkijain Seura r.y. Rakel Kurkela: Historiikki.

Jäsenmatrikkeli 1987. Elintarviketutkijain Seura r.y.

Päivikki Savola: Elintarviketieteiden Seuran viisi vuosikymmentä – onko vesi muuttunut viiniksi?

Kehittyvä Elintarvike 4/1997

Kehittyvä Elintarvike -lehti nrot 1-6/2007