Turun Elintarviketutkijain Seura (TETS)

Turun Elintarviketutkijain Seura r.y. (TETS) on Elintarviketieteiden Seura r.y.:n paikallisseura. Asemansa mukaisesti Turun talousalueella toimivan seuran päätavoitteet ovat yhdenmukaiset ETS:n tavoitteiden kanssa, mutta toimintamuodoissa korostuvat alueelliset pyrkimykset jäsenten välisen yhteistyön kehittämiseksi. Seura on perustettu jo vuonna 1959 ja sen jäsenmäärä on noin 200.

Seura pyrkii antamaan jäsenilleen mahdollisuuden tutustua kotimaisiin elintarviketeollisuuden laitoksiin, korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin sekä muihin mahdollisesti jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin. Seura pyrkii järjestämään tai osallistumaan teemapäivien järjestämiseen yhdessä paikallisten korkeakoulujen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja yhteisöjen kanssa.

Seura järjestää jäsenilleen kevätretken, jonka kohteet pyritään valitsemaan mahdollisimman monipuoliseksi ja seuran jäseniä kiinostaviksi. Mahdollisten yritysvierailujen lisäksi tai sijasta pyritään järjestämään vierailuja ja tapahtumia erilaisten teemojen pohjalta, jolloin on mahdollisuus käyttää apuna alan asiantuntijoita. Seura haluaa myös tukea Turun seudun elintarvikealan opiskelijoita sekä edistää yhteyksien solmimista kotimaisiin ja ulkomaisiin alan yrityksiin ja asiantuntijoihin.

TETSin johtoryhmä 2016:

Mika Kaimainen, FT, puheenjohtaja
Biokemian laitos
20014 Turun yliopisto
02 333 6896, 040 776 7485
mika.kaimainen(at)utu.fi

Jasmin Moussa, Fil. yo, varapuheenjohtaja
Biokemian laitos
Turun yliopisto
050 411 7104
jasmin.moussa(at)utu.fi

Heikki Aisala, FM, sihteeri
Biokemian laitos
20014 Turun yliopisto
040 719 9201
heikki.aisala(at)utu.fi

Aino Kopu, FM
Raisio-konserni
PL 101
21201 Raisio
0500 980 447
aino.kopu(at)raisio.com

Ilkka Ojansivu, FM
Raisio-konserni, Benecol-liiketoiminta
PL 101
21201 Raisio
044 782 1327
ilkka.ojansivu(at)raisio.com

Hanna-Mari Salmia, LuK, tiedotusvastaava
Kemian laitos
Turun yliopisto
050 381 4735
hmsalm(at)utu.fi