Turun Elintarviketutkijain Seura (TETS)

Turun Elintarviketutkijain Seura r.y. (TETS) on Elintarviketieteiden Seura r.y.:n paikallisseura. Asemansa mukaisesti Turun talousalueella toimivan seuran päätavoitteet ovat yhdenmukaiset ETS:n tavoitteiden kanssa, mutta toimintamuodoissa korostuvat alueelliset pyrkimykset jäsenten välisen yhteistyön kehittämiseksi. Seura on perustettu jo vuonna 1959 ja sen jäsenmäärä on noin 200.

Seura pyrkii antamaan jäsenilleen mahdollisuuden tutustua kotimaisiin elintarviketeollisuuden laitoksiin, korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin sekä muihin mahdollisesti jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin. Seura pyrkii järjestämään tai osallistumaan teemapäivien järjestämiseen yhdessä paikallisten korkeakoulujen, oppilaitosten, tutkimuslaitosten ja yhteisöjen kanssa.

Seura järjestää jäsenilleen kevätretken, jonka kohteet pyritään valitsemaan mahdollisimman monipuoliseksi ja seuran jäseniä kiinostaviksi. Mahdollisten yritysvierailujen lisäksi tai sijasta pyritään järjestämään vierailuja ja tapahtumia erilaisten teemojen pohjalta, jolloin on mahdollisuus käyttää apuna alan asiantuntijoita. Seura haluaa myös tukea Turun seudun elintarvikealan opiskelijoita sekä edistää yhteyksien solmimista kotimaisiin ja ulkomaisiin alan yrityksiin ja asiantuntijoihin.

 

TETSin johtoryhmä 2017

 

Mika Kaimainen, FT, puheenjohtaja

yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

mika.kaimainen(at)utu.fi

Biokemian laitos

Elintarvikekemia ja elintarvikekehitys

20014 Turun yliopisto

 

Jasmin Moussa, LuK, varapuheenjohtaja

opiskelija, Turun yliopisto

jasmin.moussa(at)utu.fi

 

Heikki Aisala, FM, sihteeri

tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

heikki.aisala(at)utu.fi

 

Aino Kopu, FM

HCP Communication Specialist, Raisio-konserni

aino.kopu(at)raisio.com

 

Niko Markkinen, DI

tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

niko.markkinen(at)utu.fi

 

Johanna Salo, FM

tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

johanna.salo(at)utu.fi