TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

 

1. YLEISTÄ

Vuosi 2015 oli seuran 68. toimintavuosi ja Kehittyvä Elintarvike -lehden 26. ilmestymisvuosi. Seura ja lehti olivat esillä vuoden aikana ChemBio Finland -tapahtumassa 18.−19.3. Seura järjesti yhdessä kemian seurojen kanssa ”Tieteen keinoin elintarvikeväärennöksiä osoittamassa” -seminaarin ChemBio Finland -messujen yhteydessä pidettävillä Kemian Päivillä 19.3. Seura ja lehti olivat esillä myös Elintarvikepäivässä 5.5., Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 5.-6.10., ELMA-messuilla 6.−8.11 sekä Helsingin yliopiston elintarvikealan opiskelijoille suunnatussa esittelypäivässä Viikissä 3.11.

Seura sai Elintarvikkeiden Tutkimussäätiöltä 5 000 euron suuruisen apurahan hankkeelle ”Oikeaa elintarviketietoa kuluttajille”, jossa toteutettiin ”Mitä mieltä olet ruuasta ja terveydestä” -kysely Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä ja ELMA-messuilla. Ensiksi mainitussa tapahtumassa kyselyyn vastasivat ravitsemusalan ammattilaiset, jälkimmäisessä kuluttajat. Kyselyn tulokset julkaistaan Kehittyvä Elintarvike -lehdessä 1/2016.

Seura sai Elintarvikkeiden Tutkimussäätiöltä toisen apurahan hankkeelle ”Opiskelijoiden tiede- ja sparraustapahtuma – Tieteestä bisnestä”. Mentorointitapahtuma järjestettiin yhteistyössä Elintarvikeylioppilaiden Mentorklubin kanssa 28.10. Huolintatalossa Pasilassa. Luennoimassa oli kuusi alansa asiantuntijaa. Tilaisuuteen osallistui kolmisenkymmentä opiskelijaa. Seuran toimihenkilöt kirjoittivat tapahtumasta Kehittyvä Elintarvike -lehteen 6/2015.

Suomen vaikea taloustilanne heijastui myös seuran toimintaan. Vielä 7.1.2016 saatavia oli maksamatta lähes 10 000 euroa: jäsenmaksuja noin 3 500 ja lehtitilauslaskuja noin 2 100 euron edestä sekä ilmoitustuloja noin 4 100 euron verran. Osa näistä saatavista jää saamatta konkurssien vuoksi.

Seuran taloutta rasittivat myös kasvaneet ICT-menot verkon uudistuksen vuoksi. ICT-menojen noususta saatiin tieto vasta joulukuun puolivälissä 2014, kun vuoden 2015 budjetti oli jo hyväksytty seuran syyskokouksessa.

 

2. HALLINTO

Vuosikokouksessa 17.3.2015 seuran puheenjohtajaksi valittiin ETM Erkki Vasara (Luonnonvarakeskus Luke) ja varapuheenjohtajaksi MMM Tiina Luoma (SOK). Edellä mainittujen lisäksi hallitukseen kuuluivat ELT Elina Säde (Helsingin yliopisto), ETM Elisa Piesala (Elintarviketeollisuusliitto ry), ETM Laura Hyvärinen (Rukki Finland Oy), FT Marika Jestoi (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira), FT Oskar Laaksonen (Turun yliopisto) ja Juhani Sibakov (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy). Seuran viestintä- ja talousassistenttina toimi elokuun puoleen väliin asti ETM Terhi Virtanen. Elokuussa hänen seuraajanaan aloitti FM Soili Vesanen. Seuran kunniapuheenjohtaja oli prof. Kari Salminen. Hän osallistui myös hallitustyöskentelyyn.

Seuran tilintarkastajaksi vuodelle 2015 valittiin vuosikokouksessa KHT Pekka Räisänen (Ernst&Young) ja kirjanpitäjänä toimi Jesse Vuorio (Balance-Team Oy).

Seuralle oli vuokrattu työhuone Elintarviketeollisuusliitosta Helsingin Länsi-Pasilasta.

 

3. JÄSENISTÖ

Seuraan liittyi vuoden 2015 aikana 33 jäsentä. Seurasta erosiomasta pyynnöstä 36 jäsentä ja yksi kannattajajäsen. Vuoden 2015 päättyessä seuralla oli 31 kannattajajäsentä ja 1005 henkilöjäsentä. Seuralla oli vuoden lopussa yhteensä 7 kunniajäsentä: FM Carl-Gustaf Spåre, TkT prof. Yrjö Mälkki, ETT, prof. Hely Tuorila, MMM Seppo Heiskanen, ELT, prof. Hannu Korkeala, TkT Raija Ahvenainen-Rantala ja prof. Pekka Koivistoinen. Seuran kunniapuheenjohtaja oli prof. Kari Salminen.

Yksi seuran kunniajäsenistä professori, TkT Pekka Linko kuoli 14.11.2015.

 

4. TALOUS

Seuran ja Kehittyvä Elintarvike -lehden tilikauden 2015 tulos oli -10 468,84 euroa. Seuran sijoitusomaisuuden käypäarvo 31.12.2015 oli 12 677,45 euroa. Seuran jäsenmaksu oli 60 euroa varsinaisilta ja 25 euroa opiskelija- ja eläkeläisjäseniltä. Kannattajajäsenmaksu oli 500 euroa yrityksiltä, joiden henkilöstön määrä oli yli 20 ja 200 euroa yrityksiltä, joiden henkilöstön määrä oli korkeintaan 20.

Vuonna 2015 ETS ry myönsi 25-vuotisjuhlarahastosta yhden 500 euron tunnustuspalkinnon ansiokkaasta väitöskirjatyöstä. Tunnustuspalkinto myönnettiin FT Sari Mäkiselle (Työn nimi: Production, isolation and characterization of bioactive peptides with antihypertensive properties from rapeseed and potato protein). Opinnäytestipendi (250 €) myönnettiin Suvi Teräslahdelle (Työn nimi: Kuusen galaktoglukomannaanin avulla stabiloidun rypsiöljy vedessä -emulsion kemiallinen pysyvyys).

Hallitus kotiutti AVIVA-investor -pankissa Luxemburgissa olleen seuran sijoituksen 9 222,77 euroa, koska rahaston toiminta päättyi. Kotiuttaminen vaati ennakoitua enemmän puheenjohtajan ja assistentin työpanosta sekä tili-, käännös- ja lakitoimistojen apua.

Vuoden 2015 toimintaa vaikeutti lehden ilmoitusmyynnin voimakas väheneminen sekä joidenkin ilmoitustulojen, lehtitilausmaksujen ja jäsenmaksujen saamatta jääminen. Toiminnan kuluja supistamalla ja säästöjä etsimällä pyrittiin tältä osin talouden tasapainottamiseen. Seuran ja lehden ICT-kulut olivat ennakoitua suuremmat, sillä palvelun tarjoaja nosti kuluja yllättäen.

 

5. KOKOUKSET

Vuoden 2015 aikana hallitus kokoontui viisi kertaa. Lisäksi järjestettiin vuosikokous 17.3. ja syyskokous 9.12. Vuosikokouksessa osallistujia oli 24 ja syyskokouksessa 15 henkilöä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajan johdolla pidettiin useita työkokouksia, joihin osallistuivat lehden päätoimittaja, toimituspäällikkö sekä seuran talous- ja viestintäassistentti.

Seuran vuosikokous pidettiin seuran kannattajajäsenen, ISS Palvelut Oy:n, tiloissa Vantaalla. Ennen varsinaista kokousta ISS Palveluiden liiketoimintayksikön johtaja Mika Martola esitteli yrityksen toimintaa elintarvikealalla. Lisäksi Elintarviketurvallisuusviraston ylitarkastaja Marina Häggman kertoi ajankohtaista asiaa Oivasta teemalla ”Oiva laajenee teollisuuteen, mikä muuttuu?”.

Seuran syyskokous pidettiin Helsingissä Tieteiden talossa. Ennen kokousta kuultiin kaksi esitystä pakkausalan uusimmista näkymistä. Johtaja Risto Laiho Suomen Pakkausyhdistyksestä puhui pakkausten merkityksestä brändin rakentamisessa. Kehityspäällikkö Pia Vilenius Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:stä kertoi, mitä pakkausten laajennettu tuottajavastuu tarkoittaa käytännössä.

 

6. JAOSTOJEN TOIMINTA

Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto (ATJ)

Vuosi oli jaoston 30. toimintavuosi. Jaoston tavoitteena on edistää ja kehittää elintarvikkeiden aistittavaan laatuun liittyvää tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta tiedottamalla jäsenistölleen alaan liittyvistä kotimaisista ja ulkomaisista kursseista ja kongresseista sekä järjestämällä alaa koskevia seminaareja, teemapäiviä ja ekskursioita.

Vuonna 2015 Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston (ATJ) johtoryhmään kuuluivat ETT, DI Laila Seppä HY (puheenjohtaja 31.10. asti), FT Terhi Pohjanheimo (sihteeri, 1.11. alkaen puheenjohtaja), ETM, MMM Viivi Wanhalinna Atao Oy (varapuheenjohtaja), ETM Tuomo Tupasela MTT (Luke), elintarvikeinsinööri Taru Nuorkivi (Vaasan Oy), ETM Minna Lehdonvirta ja ETM Kari Solala (Makery).

Johtoryhmä kokoontui vuonna 2015 neljä kertaa: vuosikokouksen yhteydessä sekä Helsingissä 9.6., 9.9. ja 17.11.

ATJ järjesti seminaarin 9.2. Tieteiden talolla otsikolla ”Aistien maailma lasten silmin”. Seminaariin osallistui noin 50 henkeä.

ATJ järjesti yritysvierailun 27.5. Turkuun yhteistyössä TETSin kanssa. Vierailukohteet olivat Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja Pernod-Ricard. Vierailuun osallistui noin 15 henkeä, ja sitä emännöi yliopistolla Mari Sandell ja Pernod-Ricardilla Päivi Rantanen.

Laila Seppä osallistui Oslossa E3S:n hallituksen vuosikokoukseen 11.5. Seppä toimi E3S:n hallituksen jäsenenä kaksivuotiskauden 2013-2015. E3S:n työryhmissä (Working group) on mukana ATJ:n jäseniä: Tuomo Tupasela on PDO-ryhmässä ja Mari Sandell lapsiryhmässä. Oskar Laaksonen on Education-ryhmän Suomen edustaja.

Jaotossa oli vuoden 2015 lopussa 459 jäsentä.

 

Elintarvikeanalytiikan jaosto (EAJ)

Vuosikokous 2015 pidettiin ChemBio Finlandin ja Kemian päivien Elintarvikekemian seminaarin yhteydessä, Messukeskuksessa 19.3. Kokoukseen osallistui seitsemän jäsentä, joista viisi johtoryhmän jäseniä. Johtoryhmän jäsenet olivat FT Eila Järvenpää Luonnonvarakeskus Luke (puheenjohtaja), FT Oskar Laaksonen Turun yliopisto (sihteeri), FT Anu Johansson Netfood-Lab Oy, FT Päivi Laakso Eurofins Scientific Finland Oy, FM Teija Nurmela Ordior Oy, FT Tiina Ritvanen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja FT Mika Tuomola HKScan Oyj.

Johtoryhmälle tulleet asiat käsiteltiin sähköpostikokouksin, asioina pääosin seminaarin järjestäminen. Yhdessä kemian seuran kanssa EAJ järjesti seminaarin ”Tieteen keinoin elintarvikeväärennöksiä osoittamassa”, 19.3. Kemian päivien Elintarvikekemian seminaarina. Maksuton seminaari kokosi yli 200 osanottajaa.

Jaostossa oli vuoden 2015 lopussa 289 jäsentä.

 

Elintarvikehygienian jaosto (EHJ)

Vuosi 2015 oli jaoston 30. toimintavuosi. Elintarvikehygienian jaoston (EHJ) johtoryhmään kuuluivat FT Timo Nieminen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti (puheenjohtaja), ETM Juha-Pekka Vieno McDonald´s Oy (sihteeri), ETM ja MBA Asko Mäyry ABC Solutions Oy, ETM Katarina Harjunpää Lantmännen Unibake Finland ja TkT Gun Wirtanen Technical University of Denmark, DTU, ETM Anne Paloranta, HKScan Oy, ETM Henna Moisio, Anticimex Oy ja elintarvikeinsinööri Piia Manninen, Kalatukku E. Eriksson Oy.

Jaosto järjesti 19.–20.5. Seinäjoella verkottumisillallisesta, yritysvierailuista ja seminaarista koostuneen tapahtuman, jonka teemana oli jäljitettävyys. Vierailemassa käytiin Valion Seinäjoen tehtaalla sekä Atrian Nurmon tuotantolaitoksella, jossa myös seminaari pidettiin. Tapahtumaan osallistui 18 henkilöä. Timo Nieminen kirjoitti tapahtumasta Kehittyvä Elintarvike-lehteen 3/2015. Kalatukku E. Erikssonin tuotantolaitoksella Helsingissä vierailtiin 13.10. Vierailijoita oli 15.

Jaoston vuosikokous pidettiin ETS:n vuosikokouksen yhteydessä 17.3. Vuosikokouksen lisäksi jaoston johtoryhmä kokoontui 20.5. Muuten johtoryhmä piti yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse.

Jaostossa oli vuoden 2015 lopussa 445 jäsentä.

 

Elintarvikealan talous- ja markkinajaosto (ETMJ)

ETMJ:n johtoryhmä kokoontui viisi kertaa. Jaosto järjesti Päivittäistavarayhdistys ry:ssä (PTY) 18.5. Elintarvikealan ajankohtaisiltapäivän teemalla ”Viinit ruokakauppaan vai keskiolut Alkoon?”. PTY, Elintarviketeollisuusliitto ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry esittelivät toimintaansa ja tavoitteitaan. Osallistujia oli yhdeksän. Raija Ahvenainen-Rantala kirjoitti tapahtumasta Kehittyvä Elintarvike –lehteen 3/2016.

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallituksessa Elintarviketieteiden Seuraa edusti ETMJ:n puheenjohtaja Jarmo Heinonen.

Jaostossa oli vuoden 2015 lopussa 140 jäsentä.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (IPSJ)

Itä- ja Pohjois-Suomen jaoston (IPSJ) johtoryhmään kuuluivat vuonna 2015 FM, restonomi (AMK) Tiina Ovaskainen Valio Oy (puheenjohtaja), FM Kaisa Raninen Itä-Suomen yliopisto (sihteeri), FM Jani Koponen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tuotekehitysinsinööri Ilona Ikonen Olvi Oyj, FM AnnaKaisu Kuokkanen Valio Oy ja FM Merja Nykter Valio Oy.

Jaosto järjesti ”Gluteenittomuus – Trendi vai erityisruokavalio?” -seminaarin 21.5. yhdessä LAL Pohjois-Savon ja Pohjois-Savon agronomien kanssa. Paikkana oli Ravintola Kallavesj Kuopiossa. Seminaarin alussa IPSJ:n johtoryhmässä ja toiminnassa kauan mukana ollut Jani Koponen kävi läpi IPSJ:n 10-vuotistaivalta. Asiantuntijaluennoitsijoita oli neljä. IPSJ:n jäseniä tilaisuudessa oli 14 henkilöä. Ilona Ikonen kirjoitti tapahtumasta Kehittyvä Elintarvike -lehteen 3/2015.

IPSJ järjesti myös vierailun Valio Oy Lapinlahden tuotantolaitokselle 5.11. Siellä kuultiin Sini Elosen pitämä luento jauhetuotteiden tuotekehityksestä ja vierailtiin uusissa Valion aluelaboratorion tiloissa. Samassa yhteydessä pidettiin jaoston vuosikokous. Vuosikokoukseen osallistui 10 jäsentä. Ilona Ikonen kirjoitti tilaisuudesta Kehittyvä Elintarvike -lehteen 6/2015.

Jaostossa oli vuoden 2015 lopussa 77 jäsentä.

 

Prosessitekninen jaosto PTJ

Prosessiteknisen jaoston (PTJ) johtoryhmään kuuluivat vuonna 2015 TkT Juhani Sibakov VTT, (puheenjohtaja), ETT Reetta Kivelä Green&Gold Foods (sihteeri), TkT Markku Hurme Aalto-yliopisto, ETT Kirsi Jouppila Helsingin yliopisto, ETM Laura Hyvärinen Rukki Finland, ETM Pasi Perkiö E. Gavrielides, ETM Jari Mäkelä SOK ja ETM Iiris Myllymäki.

Vuosi 2015 oli jaoston 15. kokonainen toimintavuosi. Edellisten vuosien tapaan Prosessiteknisen jaosto järjesti jaoston ja koko Elintarviketieteiden seuran jäsenille kiinnostavia, hyödyllisiä ja korkeatasoisia tilaisuuksia.

Jaosto järjesti 25.2. mentorointitapahtuman elintarvikeylioppilaille Valion tiloissa Pitäjänmäessä. Mentoreina toimi muutama vuosi aikaisemmin työelämään siirtyneitä elintarvikealan ammattilaisia. Tilaisuuteen osallistui 30 alan opiskelijaa. Laura Hyvärinen kirjoitti tapahtumasta Kehittyvä Elintarvike -lehteen 2/2015.

PTJ:n kevätekskursiolla 4.-5.6. vierailtiin Ahvenanmaalla, Stallhagenin panimolla ja Taffelin sipsitehtaalla. Ekskursiolle osallistui 20 henkilöä. Juhani Sibakov kirjoitti ekskursiosta jutun Kehittyvä Elintarvike -lehteen 4/2015.

Syysseminaari järjestettiin 16.9. Tieteiden talolla aiheella ”Elintarviketeknologiat ja niiden vaikutus laatuun”. Seminaariin osallistui 35 henkeä + viisi puhujaa (Valiolta, Fazerilta, Sinebrychoffilta, Keskosta ja Analyse2:sta). Raija Ahvenainen-Rantala kirjoitti seminaarista Kehittyvä Elintarvike -lehteen 5/2015.

PTJ:n johtoryhmä kokoontui seitsemän kertaa: tammi-, maalis-, huhti- (vuosikokous 16.4.), touko-, syys-, loka- ja marraskuussa.

Vuoden 2015 lopussa jaostossa oli 319 jäsentä.

 

Turun Elintarviketutkijain Seura TETS

Kulunut vuosi oli seuran 56. toimintavuosi. Seuran vuosikokous pidettiin 10.2. Raisio Oyj:n tiloissa Raisiossa. Vuosikokoukseen osallistui yhdeksän seuran jäsentä sekä yksi (jäsenyyttä hakenut) ei-jäsen. Vuosikokouksen ohessa kuultiin Raision edustajien pitämä yritysesittely.

Vuosikokous valitsi seuran hallituksen jatkamaan vuoden 2014 kokoonpanolla myös vuonna 2015.

Hallituksen jäsenet olivat ETT Antti Knaapila Turun yliopisto (puheenjohtaja), opiskelija Jasmin Moussa TY (varapuheenjohtaja), FT Mika Kaimainen TY (sihteeri-taloudenhoitaja), MMM Leena Aalto Raisio Oyj, FM Ilkka Ojansivu Raisio Oyj ja LuK Hanna-Mari Salmia Turun yliopisto (tiedotusvastaava).

Toiminnantarkastajiksi valittiin FT Rainer Huopalahti ja FT Jukka-Pekka Suomela sekä heidän varamiehikseen FT Raija Tahvonen ja FT Kaisa Linderborg.

Vuoden 2015 opinnäytetyöstipendi (250 €) parhaasta elintarvikealan opinnäytetyöstä, joka oli valmistunut vuosina 2013–2014 Turun yliopistosta, myönnettiin FM Amma Antikaiselle pro gradu -tutkielmasta ”Peruna suomalaisten ruokavaliossa”. Palkinnon saaja kirjoitti tutkielmastaan artikkelin Kehittyvä Elintarvike -lehteen 2/2015. Vuosikokouksessa päätettiin, että jatkossa TETS jakaa vuosittain kaksi opinnäytestipendiä, toisen Turun yliopistosta elintarviketieteistä valmistuneelle ja toisen Turun ammattikorkeakoulusta elintarvikealalta valmistuneelle (aiemmin jaettiin yksi stipendi vuorovuosin Turun yliopistosta ja Turun AMK:sta valmistuneille).

Vuosikokouksen lisäksi TETS järjesti tapahtumia sekä itsenäisesti että yhteistyössä Elintarviketieteiden Seuran (ETS) jaostojen kanssa. Keväällä TETS järjesti oman retken ja osallistui lisäksi kahden muun ETS:n jaoston retkien järjestelyihin. Syksyllä TETS tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden osallistua suklaakonvehtien valmistuskurssille (kaksi samansisältöistä kurssia). Tapahtumista tiedotettiin jäsenistölle sähköpostiviesteillä, jotka lähetettiin emoseuran sihteerin kautta.

Seuran kevätretkelle Uuteenkaupunkiin 20.4. osallistui 17 jäsentä ja kaksi ei-jäsentä. Ensimmäinen vierailukohde oli Vakka-Suomen Panimo, toinen Sybimar. Retken päätteeksi nautittiin lounasta ravintola Gasthaus Pookissa.

Yhdessä Aistinvaraisen tutkimuksen jaoston (ATJ) kanssa seura järjesti retken Turun alueella 27.5. Retken ensimmäinen tutustumiskohde oli Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF). TETS kustansi retken aamukahvin. Toinen kohde oli Pernod-Ricardin juomatehdas Pansiossa. Tutustumiskohteiden välissä nautittiin omakustanteinen lounas ravintola Maunossa. Laila Seppä ja Antti Knaapila kirjoittivat retkestä Kehittyvä Elintarvike -lehteen 4/2015.

Prosessiteknisen jaoston (PTJ) kanssa seura teki retken Ahvenanmaalle 4.–5.6. Turusta matkustettiin laivalla Maarianhaminaan, josta jatkettiin tutustumaan Stallhagenin panimoon. Retkellä yövyttiin Maarianhaminassa ja seuraavana päivänä tutustuttiin Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab:n sipsitehtaaseen ja syötiin lounasta ravintola Smakbyssä ennen palaamista laivalla takaisin Turkuun. Retki oli osallistujille omakustanteinen.

Syksyllä seura tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden osallistua (10 € hintaan) Mbakeryn suklaakonvehtien valmistuskurssille. Koska ensimmäiselle kurssille halukkaita ilmoittautui pian reilusti enemmän kuin 12, jotka voitiin kurssille ottaa, päätettiin järjestää toinenkin 12 henkilön kurssi, joka sekin tuli täyteen. Kurssit järjestettiin Mbakeryllä Turussa 27.10. ja 28.10. Hanna-Maria Salmi kirjoitti suklaakurssista Kehittyvä Elintarvike -lehteen 6/2015.

Seura tuki nuoria jäseniään myöntämällä avustuksia Elintarvikepäivään (Helsinki) sekä EuroFoodChem -konferenssiin (Madrid, Espanja) osallistumiseksi.

Hallitus kokoontui toimikauden aikana kolme kertaa. Lisäksi hallitus suunnitteli toimintaa pitkin vuotta sähköpostilla.

Vuoden 2015 lopulla TETSillä oli 200 henkilöjäsentä. Heistä varsinaisia jäseniä oli 171 ja loput nuoria jäseniä. Seuran vuosikokouksessa 2015 päätettiin kutsua seuralle kolme uutta kunniajäsentä: prof. (emer.) Rainer Huopalahti, yliopettaja (emer.) Jukka Kaitaranta ja prof. (emer.) Heikki Kallio.

Seuralla oli entuudestaan yksi kannattajajäsen, Condite Oy, ja toinen, MBakery, lupautui liittymään kannattajajäseneksi.

Seuran tilikauden 2015 tulos oli 306,74 euroa alijäämäinen. TETSin jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 193.

 

7. JULKAISUTOIMINTA

Kehittyvä Elintarvike

Kehittyvä Elintarvike -lehti ilmestyi 26. toimintavuotenaan kuusi kertaa: helmi-, huhti-, kesä-, syys-, loka- ja joulukuussa. Pääteeman lisäksi viidessä numerossa ilmestyi erikoisteema.

Numeron 1/2015 teemana oli Laboratorio, Analytiikka & Valvonta. Tästä numerosta oli lisäjakelu Chembio -messuilla 18.−19.3.

Numeron 2/2015 teemana oli Raaka-aineet, Lisäaineet & Ravitsemus ja erikoisteemana Lihateollisuus. Numerosta oli lisäjakelu Elintarvikepäivässä 5.5.

Numeron 3/2015 teemana oli Tutkimus, Tuotekehitys & Kaupallistaminen ja erikoisteemana Työturvallisuus. Tästä numerosta oli lisäjakelu Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä 5.−6.10.

Numeron 4/2015 teemana oli Tuotantotilat, Koneet & Laitteet ja erikoisteemana Puhtaanapito.

Numeron 5/2015 teemana oli Ruokatrendit, Vastuullisuus & Terveys ja erikoisteemana Kylmätekniikka. Tästä numerosta oli lisäjakelu ELMA-messuilla 6.−8.11.

Numeron 6/2015 teemana oli Jakelukanavat, Markkinointi & Vienti ja erikoisteemana Koodit.

Lehden painosmäärä vaihteli vuonna 2015 välillä 2 500–3000 ja numeroiden sivumäärä välillä 60–72.

Lehden kotisivuilla (www.kehittyvaelintarvike.fi) olivat kysyttyjä muun muassa haku-, juttuvinkki-, palaute- ja ajankohtaistoiminnot. Myös lehtiarkistoa hyödynnettiin ahkerasti. Lehtiarkistosta voi etsiä hakusanalla lehdessä julkaistuja juttuja sekä ladata näköislehtiä vuoden viiveellä ilmestymisestä. Uusimmista numeroista löytyvät kansi, sisältösivut, pääkirjoitus, kolumni, pakina, puheenvuoro sekä Maailma mausteilla -palsta.

Lehdellä oli yksi kokopäiväinen työntekijä, toimituspäällikkö Pirjo Huhtakangas. Lehden osapäiväisenä päätoimittajana työskenteli TkT Raija Ahvenainen-Rantala. Myös seuran osa-aikainen viestintä- ja talousassistentti osallistui lehden tekoon muun muassa kokoamalla ETS-palstan. Viestintä- ja talousassistenttina työskenteli alkuvuodesta ETM Terhi Virtanen ja 17.8. lähtien FM Soili Vesanen.

Toimituksen ohella lehdenteossa oli mukana laaja joukko asiantuntijoita. Lehden kehittämistä pitkällä tähtäimellä pohti neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa työskentelivät ETT Marina Heinonen (Helsingin yliopisto), DI Matti Kalervo (Kesko), TkT Anu Kaukovirta-Norja (VTT), MMM Eeva-Liisa Lehto (Foodwest Oy), ETT Jussi Loponen (Fazer), ETT Tarja Suomalainen (Arla), FT Raija Tahvonen (Luonnonvarakeskus Luke), ETM Marleena Tanhuanpää (ETL ry), ETM Jari Toivo (Tekes), MMM Päivi Tähtinen (Vilja-alan yhteistyöryhmä) sekä ETM Erkki Vasara (ETS ry).

Neuvottelukunnan ja lehden vakituisten avustajien yhteinen tapaaminen pidettiin 9.6.

Toimituskunta pohti lehden sisältöä numerokohtaisesti. Toimituskunnan kokoonpano vaihteli teeman mukaan, kuitenkin niin, että vakituisia jäseniä olivat päätoimittaja Raija Ahvenainen-Rantala, ETS:n puheenjohtaja, ETM Erkki Vasara sekä toimituspäällikkö Pirjo Huhtakangas. Pääteeman lisäksi jokaista erikoisteemaa ideoitiin erikseen. Toimituskunnan jäsenet olivat pääsääntöisesti jaostojen johtoryhmän edustajia. Ideointi tehtiin sähköpostilla. Lisäksi toimituskuntaan osallistui tarvittaessa Elintarviketeollisuusliiton asiantuntijoita.

Lehdenteossa avustivat ETS:n ja TETSin hallitukset, seuran ja lehden viestintä- ja talousassistentit Terhi Virtanen kevätkaudella ja Soili Vesanen syyskaudella. Lehden tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat ilmoitusmyynnistä vastaava Infoteam Oy sekä taitosta ja painatuksesta vastaava Vammalan Kirjapaino Oy. Lehden pitkäaikainen ilmoitusmyyjä, Infoteam Oy, irtisanoi sopimuksen alkusyksystä yrityksen toiminnan lopettamisen vuoksi. Irtisanominen astui voimaan 1.1.2016. Jukka Peussan kanssa solmittiin uusi ilmoitusmyyntisopimus vuodeksi 2016.

Kehittyvä Elintarvike -lehti koostui asiantuntija-artikkeleista ja toimituksen kokoamista katsauksista ja haastatteluista. Lehden vakituisia avustajia olivat VT Anne Haikonen, FM Anna Hillgrén, MMM Heikki Manner, ETM Kaisu Meronen, FT Mari Sandell, ETM Jari Toivo, DI Virpi Varjonen (Tanska) ja ETM Ari Virtanen (Etelä-Korea). Kaisu Meronen kokosi Ravitsemus & Terveys -sivut, Ari Virtanen Maailma mausteilla -palstan ja Heikki Manner mm. pakinoita.

Lehdelle oli vuokrattu työhuone Elintarviketeollisuusliitosta Helsingin Länsi-Pasilassa.

Muu julkaisutoiminta

Vuoden 2015 aikana seuran, jaostojen ja TETSin tapahtumista ilmoitettiin lehdessä, seuran ryhmäsähköposteilla sekä jaostojen ja TETSin omien sähköpostien ja Facebook-ryhmien kautta. Seuran kotisivuilla (www.ets.fi) esiteltiin seuraa ja sen toimintaa