ELINTARVIKETIETEIDEN SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

 

Vuosi 2016 oli Seuran 69. toimintavuosi. Seura ja sen jaostot toteuttivat toimintatarkoitustaan ja palvelivat jäsenistöään järjestämällä seminaareja, mentorointitapahtumia ja ekskursioita sekä julkaisemalla ammatti- ja tiedelehteä Kehittyvä Elintarvike. Seura toteutti myös kaksi apurahahanketta.

Vuoden aikana katsottiin myös pidemmälle tulevaan ja päivitettiin strategiaa sekä päätettiin palkata seuran historian ensimmäinen toiminnanjohtaja.

Hallituksen kokoonpano vaihtui syksyn aikana. Seuran toiminnan yleisen toiminnan pyörittämiseen rekrytoitiin lisää vapaaehtoisia jäseniä ja jäsenviestintää kehitettiin.

Seuran 70-vuotisjuhlatapahtuman suunnittelu myös käynnistettiin.

 

SEURAN HALLINTO, TOIMIHENKILÖT JA TOIMITILAT

Vuosikokouksessa 16.3.2016 seuran puheenjohtajaksi valittiin ETM Elisa Piesala (Elintarviketeollisuusliitto ry) ja varapuheenjohtajaksi ja strategiatyön vetäjäksi ETM Erkki Vasara (Luonnonvarakeskus Luke). Uudeksi jäseneksi valittiin ETM Jaakko Arpiainen (Ruokakesko Oy) erovuorossa olleen MMM Tiina Luoman (SOK) tilalle. ELT Elina Säde (Helsingin yliopisto) valittiin uudestaan toiselle nelivuotisjaksolle. Edellä mainittujen lisäksi hallitukseen kuuluivat ETM Laura Hyvärinen (Rukki Finland Oy), FT Marika Jestoi (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira), FT Oskar Laaksonen (Turun yliopisto) ja TkT Juhani Sibakov (Fazer Group Oy).

Puheenjohtaja Piesala jätti luottamustehtävänsä lokakuussa. Syyskokouksessa varapuheenjohtaja Erkki Vasara valittiin puheenjohtajaksi ja täydennettiin hallituksen kokoonpanoa. Piesalan ja Hyvärisen tilalle uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin FM Kati Väkeväinen (Itä-Suomen yliopisto) ja KtaO Taru Karikoski-Galert (Food Consulting Network).

Seuran tilintarkastajaksi vuodelle 2016 valittiin vuosikokouksessa KHT Pekka Räisänen (Ernst&Young) ja kirjanpitäjänä toimi Jesse Vuorio (Balance-Team Oy).

Seuran hallitus kokoontui seitsemän kertaa ja tämän lisäksi järjestettiin yksi sähköpostikokous. Hallitus ohjasi seuran toimintaa. Toimintaa toteutettiin yhteistyössä jaostojen, päätoimittajan, toimituspäällikön, viestintä- ja talousassistentin sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Seuran viestintä- ja talousassistenttina toimi lokakuun puoleen väliin asti FM Soili Vesanen. Lokakuussa Vesasen seuraajana aloitti ETM Laura Hyvärinen kolmen kuukauden työsopimuksella vuoden loppuun.

Kehittyvä Elintarvike -lehden osa-aikaisena päätoimittajana työskenteli TkT Raija Ahvenainen-Rantala. Lehden toimituspäällikkönä toimi Pirjo Huhtakangas kokopäiväisessä työsuhteessa. Ahvenainen-Rantala jätti irtisanomisilmoituksen elokuussa jäädäkseen eläkkeelle 31.1.2017. Samaan aikaan päätettiin siirtyä toiminnanjohtaja-malliin. Osa-aikainen päätoimittajan ja osa-aikainen talous- ja viestintäassistentin tehtävä aiottiin yhdistää, mutta rekrytointiprosessin aikana päätettiin kuitenkin palkata osa-aikainen toiminnanjohtaja ja osa-aikainen päätoimittaja. Määräaikaan mennessä saatiin kymmenen hakemusta.

Toiminnanjohtajaksi valittiin LuK, ETM Laura Hyvärinen. Hyvärinen aloitti tehtävässään 1.1.2017. Uudeksi päätoimittajaksi valittiin ETT, DI Laila Seppä. Seppä aloittaa tehtävässään vappuna 2017. Ahvenainen-Rantala lupautui hoitamaan päätoimittajan tehtävää huhtikuun 2017 loppuun. Rekrytointiprosessit työllistivät erityisesti Ahvenainen-Rantalaa, Vasaraa ja Huhtakangasta.

 

 

JÄSENET JA VIESTINTÄ

Seuralla oli vuoden 2016 lopussa 977 henkilö- ja 35 kannattajajäsentä. Emoseuralla oli vuoden lopussa yhteensä seitsemän kunniajäsentä: FM Carl-Gustaf Spåre, professori, TkT Yrjö Mälkki, professori, ETT Hely Tuorila, MMM Seppo Heiskanen, professori, ELT Hannu Korkeala, TkT Raija Ahvenainen-Rantala ja professori Pekka Koivistoinen. Turun Elintarviketutkijain Seuralla (TETS) oli puolestaan kolme kunniajäsentä: professori, FT Rainer Huopalahti, dosentti Jukka Kaitaranta ja professori, FT Heikki Kallio.

Seuran kunniapuheenjohtaja professori Kari Salminen menehtyi tapaturmaisesti heinäkuussa. Seuran hallitus sai kymmenen jäsenen allekirjoittaman esityksen uuden kunniapuheenjohtajan valinnasta. Ansioitunut kunniajäsen TkT Raija Ahvenainen-Rantala valittiin lokakuussa kunniapuheenjohtajaksi. Professori Kari Salmisen muistokirjoitus julkaistiin lehden numerossa 4/2016.

Loppuvuodesta 2016 otettiin käyttöön Mailchimp-jäsenviestityökalu. Uutiskirje-tyyppiset viestit lähetettiin jäsenten sähköposteihin. Yhteensä vuoden aikana lähetettiin ryhmäsähköposteja 26 ja uutiskirjeitä seitsemän. Sosiaalisen median kanavia otettiin käyttöön yhdessä jaostojen kanssa. Tilaisuuksia mainostettiin Kehittyvä Elintarvike -lehdessä, jäsenviesteissä, seuran kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Seuran kotisivuilla (www.ets.fi) esiteltiin seuraa ja sen toimintaa. Loppuvuodesta LinkedIniin ja Facebookiin avattiin ryhmät, joihin voivat liittyä vain seuran jäsenet. LinkedInissä ja Facebookissa ovat myös ETS-sivut ja Twitterissä tili.

Ilmoittautumisissa ja siihen liittyvässä maksuliikenteessä valmisteltiin Lyyti-järjestelmän käyttöönottoa. Webropol-kyselytyökalun avulla tiedusteltiin jäsenistöltä, miten he haluaisivat juhlistaa Seuran 70 v merkkivuotta. Tulosten perusteella päädyttiin järjestämään pääkaupunkiseudulle arkipäivänä pidettävä tieteisseminaari yhdistettynä ruokailuun ja verkostoitumiseen.

 

SEURAN TALOUS

Seuran toiminnan rahoitus perustui lehden ilmoitustuloihin, lehtitilausmaksuihin, henkilö- ja kannattajajäsenmaksutuloihin, tapahtumien osallistumismaksuihin sekä avustuksiin.

Seuran ja Kehittyvä Elintarvike -lehden tilikauden 2016 tulos oli 2 463 € (vuonna 2015 -10 469 €). Seuran sijoitusomaisuuden käypäarvo 31.12.2016 oli 0 €. Seuran jäsenmaksu oli 60 € varsinaisilta ja 25 € opiskelija- ja eläkeläisjäseniltä. Kannattajajäsenmaksu oli 500 € yrityksiltä, joiden henkilöstön määrä oli yli 20 ja 200 € yrityksiltä, joiden henkilöstön määrä oli korkeintaan 20.

 

Stipendit

Seura jakoi syyskokouksessa kaksi opiskelijastipendiä hyvistä opinnäytetöistä. Joni Virta sai stipendin AMK-lopputyöstään, miten onnistuu pienpanimossa Etikan pienimuotoisen tuotannon aloittaminen. Henna Piippo puolestaan tutki pro gradussaan mikä on Kuidun saannin yhteys ateriarytmiin, naposteluun ja painonmuutokseen laihdutusintervention aikana. Väitöskirjapalkintoa ei jaettu 25-vuotisjuhlarahastosta, sillä väitöskirjojen ohjaajilta ei saatu yhtään ehdotusta pyynnöistä huolimatta.

 

STRATEGIATYÖ

Strategiatyö potkaistiin käyntiin 28.4. pidetyllä kokouksella, johon osallistui seuran hallituksen jäseniä, edustajat jokaisen jaoston johtoryhmästä sekä TETSistä ja toimihenkilöt, yhteensä 17 henkilöä. Erkki Vasara oli valmistellut hyvän alustuksen lähiajan kehittämiskohteista. Ryhmätöissä ideoitiin kehittämiskeinoja. Työtä vietiin eteenpäin kaikissa vuoden hallituksen kokouksissa. Strategiasta on juttu Kehittyvä Elintarvike -lehden numerossa 1/2017.

Seura edistää toiminnallaan ruokaketjuun liittyvän tutkimustiedon monipuolista soveltamista käytäntöön, verkostoitumista sekä myönteistä elintarvikealan ammatti-imagoa. Toiminnan päälinjoiksi valittiin verkostoitumisen edistäminen ja monipuolisten tapahtumien järjestäminen, viestintä ruokaketjun tutkimuksesta ja kehityksestä sekä ruoka-alan ammattilaisten osaamisen ja ammatti-identiteetin edistäminen.

Seuralle luotiin strategiatyöskentelyn lomassa missio: ”Seuran tehtävä on yhdistää elintarvikealan ammattilaiset sekä edistää elintarvikealan tutkimustiedon monipuolista soveltamista käytäntöön. Seura tarjoaa jäsenilleen useita erilaisia yhteistyön muotoja: jaostojen toimintaa, seminaareja, yritysvierailuja sekä monipuolisen elintarvikealan ammatti- ja tiedelehden.”

Seuralle luotiin strategiatyöskentelyn lomassa myös visio: ”Seuran tavoitteena on olla aktiivinen, elinvoimainen ja haluttu kohtaamispaikka elintarviketieteistä ja alan kehittämisestä kiinnostuneille.”

 

SEURAN TOIMINTA, TAPAHTUMAT, KOKOUKSET JA APURAHAHANKKEET

Seura ja jaostot järjestivät ajankohtaisista aiheista seminaareja, joihin kaikki jäsenet olivat tervetulleita. Tilaisuuksia järjestettiin myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Seminaarit olivat myös toiminnan rahoitukselle tärkeitä.

Seuran ja viiden jaoston (ATJ, EAJ, EHJ, ETMJ ja PTJ) vuosikokoukset pidettiin 16.3.2016 Innovaatiorahoituskeskus Tekesillä. Kokouksessa oli paikalla 33 jäsentä. Kokouksen yhteydessä asiantuntija Heikki Aro piti puheenvuoron Biotalous Tekesin silmin – mitä uutta elintarvikealalle?

Syyskokous pidettiin Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:lla marraskuussa. Kokouksessa oli paikalla 21 jäsentä. Kokouksen yhteydessä markkinointikoordinaattori Emma Pihkala piti puheenvuoron MTK:n perustamasta suoramyynnin verkkokaupasta.

ETS:n ja Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubin järjestämä yhteistilaisuus Tutkinnosta kansainvälistyville markkinoille pidettiin 8.11.2016 Valiolla. Mentoreina toimivat myynti- ja markkinointijohtaja Juha Korhonen Maustajalta, yritysvastuupäällikkö Saara Azbel Altialta, tuotantoketjun johtaja Jouni Ritola Kyrö Distilleryltä, markkinointijohtaja Riitta Salenius-Mela Helsingin Myllyltä ja tuotekehitysjohtaja Kristiina Kiviharju Valiolta. Opiskelijoita oli paikalla 30. Tilaisuuden toteutuksesta seurassa vastasivat ETM Laura Hyvärinen, TkT Juhani Sibakov ja lehden toimituksen väki ja Mentor-klubissa elintarvikeylioppilas Iida Loivamaa. Mentorointitapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä kyseltiin opiskelijoitten mielipiteitä elintarvikealasta. Tulokset ja mentorointitapahtuman anti esitellään lehden numerossa 1/2017.

Seura ja lehti olivat esillä omien tapahtumien lisäksi Gastro-messuilla 16.‒18.3. Helsingissä, Elintarvikepäivässä 17.5. Helsingissä, FoodTec & Pactec -messuilla 20.‒22.9. Helsingissä ja Nutrition Day -tapahtumassa marraskuussa Kuopiossa.

Ruoka- ja terveyskysely toteutettiin Gastro-messuilla maaliskuussa ja Elintarvikepäivässä toukokuussa. Näitten lisäksi seuran kysely tehtiin seuran jäsenille sähköisesti. Kyselyn toteutuksesta vastasivat lehden toimituksen väki, ETM Soili Vesanen ja ETM Erkki Vasara. Tulokset esiteltiin lehden numerossa 6/2016. Valtakunnallisilla ravitsemuspäivillä 5.‒6.10.2015 ja ELMA-messsuilla 6.‒8.11.2015 toteutettujen kyselyiden tuloksista oli juttu Kehittyvä Elintarvike -lehden numerossa 1/2016.

Seuran toimintaan rekrytoitiin uusia jäsenaktiiveja vapaaehtoistyöhön. Loppuvuodesta järjestettiin kaksi palaveria uusien aktiivien kanssa sekä seuran 70-vuotisjuhlatoimikunnan aloitustapaaminen 13.12. Seuran 70-vuotisjuhlatapahtuman suunnittelu aloitettiin 13.2. Suunnittelutyöryhmää vetää Jarmo Heinonen ja siihen kuuluvat hallituksen ja toimihenkilöiden lisäksi Eila Järvenpää, Sari Stalder, Timo Nieminen, Mika Kaimainen, Pekka Lehtonen, Sari Väänänen, Seppo Samppala, Satu Luoma ja Teija Rautiainen.

 

SEURAN JAOSTOT JA PAIKALLISSEURAT

Seuralla oli viisi teemajaostoa, yksi aluejaosto ja yksi alueseura. Teemajaostot olivat Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto (ATJ), Elintarvikeanalytiikan jaosto (EAJ), Elintarvikehygienian jaosto (EHJ), Elintarvikealan talous- ja markkinajaosto (ETMJ) ja Prosessitekninen jaosto (PTJ). Aluejaostona toimii ravitsemuspainotteinen Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (IPSJ) ja alueseurana Turun elintarviketutkijain Seura ry (TETS). Monet seuran jäsenet olivat aktiivisia jaostoissa. Jaostot päättivät omasta toiminnastaan ja vuosikokoustensa aikatauluista.

Jaostojen tavoitteena oli edistää ja kehittää elintarvikkeisiin liittyvää tutkimusta, tiedonvälitystä ja koulutusta tiedottamalla jäsenistölleen alaan liittyvistä kursseista ja kongresseista sekä järjestämällä alaa koskevia seminaareja, teemapäiviä ja ekskursioita. Jaostojen tilaisuudet olivat seuran tilaisuuksia ja niistä viestittiin seuran käytössä olevissa viestintäkanavissa.

Jaostot osallistuivat jäsenten rekrytointiin, Kehittyvä Elintarvike -lehden toimituskuntaan ja kirjoittivat artikkeleja lehteen.

 

Aistinvaraisen tutkimuksen jaosto ATJ

Vuosi 2016 oli 31. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui neljä kertaa. Lisäksi johtoryhmä keskusteli ajankohtaisista asioista aktiivisesti sähköpostitse. Johtoryhmään kuuluivat FT Terhi Pohjanheimo (puheenjohtaja, Turun yliopisto), FM Pauliina Ojansivu (sihteeri, Turun yliopisto), ETM Tuomo Tupasela (Luonnonvarakeskus Luke), elintarvikeinsinööri Taru Nuorkivi (Vaasan Oy), ETM Minna Lehdonvirta, ETM Kari Solala (Makery) ja ETM Maija Greis (Valio Oy).

ATJ osallistui European Sensory Science Societyn E3S:n toimintaan. E3S-yhteisö on merkittävä verkosto aistinvaraisen tutkimuksen alueella. ATJ:n johtoryhmän puheenjohtaja Terhi Pohjanheimo osallistui Vlaardingenissa E3S:n hallituksen vuosikokoukseen, työryhmien kokouksiin sekä seminaariin 9.‒10.5.2016. Seuraava vuosikokous järjestetään toukokuussa 2017 Ranskassa. ATJ:n edustajaksi kokouksessa on ilmoittautunut Terhi Pohjanheimo. E3S:n työryhmiin (Working group) kuuluu myös muita suomalaisjäseniä: Tuomo Tupasela (PDO-ryhmä), Oskar Laaksonen (Education-ryhmä), FM Sari Puputti (opiskelijaryhmä) ja FT Mari Sandell (Lapsi- ja Taste Sensitivity-ryhmä). Terhi Pohjanheimo kirjoitti jutun E3S:n vuositapaamisesta ja symposiumista Hollannissa Kehittyvä Elintarvike -lehden numeroon 4/2016.

Kevätseminaari Tunteita ja tuoksuja pidettiin ti9.2.2016 Tieteiden talolla Helsingissä. Seminaarissa kuultiin hajuihin ja tuoksuihin liittyvät puheenvuorot mm. hajututkijan, aromiteollisuuden, tuoksumarkkinoinnin ja Allergia- ja astmaliiton näkökulmasta. Tilaisuuteen kutsuttiin kaksi ulkomaista puhujaa: apulaisprofessori Jonas Olofsson Tukholman yliopistosta ja tutkija Kristel Vene Tallinnan teknisestä yliopistosta. Aihe houkutteli ja veti salin täyteen: seminaariin osallistui 68 henkilöä. Seminaarista julkaistiin juttu lehden numerossa 2/2016.

Jaosto vieraili Fazerin uudessa vierailukeskuksessa 16.11. Vierailun ohjelmassa oli Majlen Fazerin suklaakoulu ja tutustuminen Fazerin toimintaan. Vierailuun osallistui noin 50 jäsentä. Vierailun annista kerrottiin Mailchimp-uutiskirjeessä 1.12.2016.

Opiskelijastipendin (200 €) saajaksi valittiin vuonna 2015 valmistunut terveystieteiden maisteri Jonna Alhonen Itä-Suomen yliopistosta. Stipendikuulutus lähetettiin sähköpostitse Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Metropolian, Hämeen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen aistinvaraisen arvioinnin opinnäytetöistä vastaaville. Jonna Alhonen esitteli työtään Tunnereaktion mittaaminen: ruokatuotteilla herätettyjen tunteiden keholliset vasteet kevätseminaarissa 9.2.2016.

Jaostossa oli vuoden 2016 lopussa 457 jäsentä.

 

Elintarvikeanalytiikan jaosto EAJ

Vuosi 2016 oli 17. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui kerran. Johtoryhmään kuuluivat FT Eila Järvenpää (puheenjohtaja, Luonnonvarakeskus Luke), FT Oskar Laaksonen (sihteeri, Turun yliopisto), FT Anu Johansson (Netfood-Lab Oy), FT Päivi Laakso (Eurofins Scientific Finland Oy), FM Teija Nurmela (Ordior Oy), FT Tiina Ritvanen (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira) ja FT Mika Tuomola (HKScan Oyj).

EAJ suunnitteli Kemian Päivien 29.‒30.3.2017 elintarvikeseminaaria yhteistyössä laboratorioalan kanssa. Seminaari pidetään 30.3.2017.

Jaostossa oli vuoden 2016 lopussa 283 jäsentä.

 

Elintarvikehygienian jaosto EHJ

Vuosi 2016 oli 31. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui kaksi kertaa. Johtoryhmään kuuluivat FT Timo Nieminen (puheenjohtaja, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti), ETM Juha-Pekka Vieno (sihteeri, McDonald´s Oy), ETM, MBA Asko Mäyry (ABC Solutions Oy), ETM Katarina Harjunpää (Lantmännen Unibake Finland), TkT Gun Wirtanen, ETM Henna Moisio (HK Scan Oy), ETM Katriina Kojo (Anticimex Oy) ja elintarvikeinsinööri Piia Ahde (Kalatukku E. Eriksson Oy).

Elintarvikeväärennökset ja niiden torjunta -seminaari järjestettiin 7.6.2016 Vantaalla. Osallistujia seminaarissa oli noin 40. Seminaarista kirjoitettiin juttu Kehittyvä Elintarvike -lehden numeroon 4/2016.

Yritysekskursio järjestettiin 3.10.2016 Helsingin tukkutorin alueella. Vierailukohteina olivat Lagerblad Foods Oy ja Ruokatieto Yhdistys Ry. Osallistujia oli yhteensä 21. Vierailulle osallistujia oli maksimimäärä. Vierailun annista kerrottiin Mailchimp-uutiskirjeessä 7.12.2016.

Jaostossa oli vuoden 2016 lopussa 450 jäsentä.

 

Elintarvikealan talous- ja markkinointijaosto ETMJ

Vuosi 2016 oli jaoston 8. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui viisi kertaa. Johtoryhmään kuuluivat ETT Jarmo Heinonen (puheenjohtaja ja sihteeri, Laurea-ammattikorkeakoulu), ETM Marleena Tanhuanpää (Elintarviketeollisuusliitto ry), ETL Eeva Lindroth (Helsingin yliopisto), ETM Markus Luhtala (Stockmann) ja dosentti, TkT Leena Lankoski (Helsingin yliopisto).

Jaosto järjesti 11.10. vierailun Nestlélle Espooseen. Vierailulle osallistujia oli maksimimäärä. Vierailulla toimitusjohtaja Johanna Sewon-Kievari paljasti salaisuuden jäätelömyynnistä ja viestintäpäällikkö Anu-Maaria Vaalama avasi yhteiskuntavastuuta. Tuoteryhmäpäällikkö Niina Koskinen kertoi Nescafe planista, eli vastuullisesta kahvintuotannosta. Vierailun annista kerrottiin Mailchimp-uutiskirjeessä 1.12.2016.

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiön hallituksessa Elintarviketieteiden Seuraa edusti ETMJ:n puheenjohtaja Jarmo Heinonen.

Jaostossa oli vuoden 2016 lopussa 147 jäsentä.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto IPSJ

Vuosi 2016 oli 12. toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui kolme kertaa. Lisäksi yhteyttä pidettiin sähköpostitse ja puhelimitse. Johtoryhmään kuuluivat: FM, restonomi (AMK) Tiina Ovaskainen (puheenjohtaja, Valio), FM Ilona Ikonen (sihteeri, Olvi), FM Annakaisu Kuokkanen (Valio), FM Merja Nykter (Valio), FM Kati Väkeväinen (Itä-Suomen yliopisto) ja FM Tiina Tiussa (Apetit Kala).

Vuosikokous ja yritysvierailu järjestettiin 16.6.2016 Apetit Kala Oy:lla. Kokoukseen osallistui 10 jäsentä. Vuosikokouksesta ja vierailusta oli juttu Kehittyvä Elintarvike -lehden numerossa 4/2016.

Jäsenhankintatilaisuus pidettiin 18.11.2016 Itä-Suomen yliopiston Nutrition Day -tapahtuman yhteydessä.

IPSJ:llä on seuran viestintäkanavien lisäksi oma sähköpostilista ja Facebook-ryhmä: Itä- ja Pohjois-Suomen jaosto (ETS ry).

Jaostossa oli vuoden 2016 lopussa 86 jäsentä.

 

Prosessitekninen jaosto PTJ

Vuosi oli jaoston 16. kokonainen toimintavuosi. Johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa. Johtoryhmään kuuluivat TkT Juhani Sibakov (puheenjohtaja, Fazer Group), TkT Helena Kautola (sihteeri, Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK), ETT Reetta Kivelä (Green&Gold Foods), TkT Markku Hurme (Aalto-yliopisto), ETT Kirsi Jouppila (Helsingin yliopisto), ETM Pasi Perkiö (E. Gavrielides) ja ETM Iiris Myllymäki.

PTJ:n opiskelijailta oli Pauligilla 16.2.2016. Osallistujia oli 30 henkilöä. Tapahtumasta kirjoitettiin juttu Kehittyvä Elintarvike -lehden numeroon 2/2016.

PTJ:n kevätekskursio tehtiin Länsi-Suomeen 16.6.2016. Teemana oli proteiini. Vierailukohteina olivat Finnsoy Oy (Uusikaupunki), Munax Oy (Laitila) ja Finnamyl Oy (Kokemäki). Osallistujia retkellä oli 19 osallistujaa. Vierailusta kirjoitettiin juttu lehden numeroon 4/2016.

Jaosto järjesti Tieteiden talolla syysseminaarin 14.9.2016 teemalla Elintarvikealan investoinnit. Tilaisuuteen osallistui 34 vierasta ja kuusi puhujaa. Puhujina olivat johtaja Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitosta, kehityspäällikkö Essi Hanhinen Valiolta, toimitusketjun johtaja Jarkko Arrajoki Fazer Mylly Oy:ltä, toimitusjohtaja Janne Rantanen Merta Logistic/Stadin Kalasta, teknologiajohtaja Reetta Kivelä Gold & Green Food Oy:stä sekä tuotepäällikkö Heli Nurkkala Finnamyl Oy:stä.

Seminaarista tuli hyvää palautetta. Seminaarin annista kirjoitettiin juttu lehden numeroon 6/2016.

Jaosto järjesti ensimmäisen kerran ammattikorkeakouluopiskelijoille mentorointitilaisuuden. Urailta Vinkkejä hyvään työelämään järjestettiin 9.11.2016 Hämeen ammattikorkeakoulun HAMKin tiloissa Sairiossa. Mentoreina olivat toimitusjohtaja Harri Ihanainen Buffalo Foodsilta, laatu- ja ympäristöpäällikkö, ETM Anne Isokangas Hämeenlinnan osuusmeijeriltä, tuotekehitysinsinööri, laatu- ja ympäristöpäällikkö Hanna Metsä-Eerola Sensonilta, kehityspäällikkö Elina Rintala Valiolta ja vanhempi tutkija Tuomo Tupasela Luonnonvarakeskukselta (Luke). Paikalla oli yhdeksän opiskelijaa. Tilaisuuden annista kerrottiin Mailchimp-uutiskirjeessä 1.12.2016.

Jaostossa oli vuoden 2016 lopussa 327 jäsentä.

 

Turun Elintarviketutkijain Seura ry TETS

 

Vuosi oli alueseuran 57. toimintavuosi. Hallitus kokoontui neljä kertaa. Hallitukseen kuuluivat FT Mika Kaimainen

(puheenjohtaja, Turun yliopisto), Fil. yo Jasmin Moussa (varapuheenjohtaja, Turun yliopisto), FM Heikki Aisala (sihteeri-taloudenhoitaja, Turun yliopisto), FM Aino Kopu (Raisio-konserni), FM Ilkka Ojansivu (Raisio-konserni) ja LuK Hanna-Mari Salmia (tiedotusvastaava).

Vuosikokous järjestettiin 10.2.2016 Oy Roberts Ab:lla Turussa. Paikalla oli 16 jäsentä ja yksi ulkopuolinen, joka oli opiskelijastipendin saaja. Tilaisuudesta ja TETSin toiminnasta kirjoitettiin juttu Kehittyvä Elintarvike-lehden numeroon 2/2016.

250 €:n opiskelijastipendit jaettiin DI Niko Markkiselle diplomityöstä Tyrnin (Hippophaë rhamnoides) hedelmäliha- ja siemenöljyjen triasyyliglyserolien rasvahappokoostumus ja siihen liittyvien biosynteesigeenien ilmenemistasot kasvukauden aikana ja insinööri (AMK) Rae-Marjukka Merivirralle insinöörityöstä Ympäristöterveydenhuollon laatukäsikirja. Alueseura tuki myös neljän nuoren jäsenen (Kaisa Halme, Jasmin Moussa, Hanna-Mari Salmia ja Eerika Vuorinen) osallistumista Elintarvikepäivään 17.5.2016.

Seuran jäsenet tutustuivat myös Jymy-luomujäätelöihin Turussa Lounais-Suomen Marttojen tiloissa 21.4.2016. Yritys- ja tuote-esittelyn piti Suomisen Maito Oy:n Tuotantoinsinööri Antti Salomaa. Paikalla oli 19 jäsentä. Vierailusta kirjoitettiin juttu lehden numeroon 3/2016.

Syysretki järjestettiin lähi- ja luomuruokateemalla 28.9.2016. Retki suuntautui Rymättylään SikkaTalun lammastilalle ja Mikolan luomutilalle. Retken päätteeksi ruokailtiin ravintola Pohjakulmassa. Retkellä oli mukana 18 jäsentä. Tapahtuman annista kirjoitettiin juttu lehden numeroon 5/2016.

Alueseuralle on ostettu Turun yliopiston Elintarvikekemian oppiaineen 45-vuotisjuhlakirja Pro Civitate Pro Universitate Alimenta ex pura Septentrionum natura – 45 vuotta pohjoista elintarviketutkimusta Turun yliopistossa, ja kirja on jäsenistön lainattavissa alueseuran hallituksen kautta.

Alueseurassa oli vuoden 2016 lopussa 194 henkilöjäsentä, joista kolme oli kunniajäseniä ja 15 nuoria jäseniä, sekä yksi kannattajajäsen.

 

 

KEHITTYVÄ ELINTARVIKE –LEHTI

Kehittyvä Elintarvike -lehti ilmestyi 27. toimintavuotenaan kuusi kertaa: helmi-, huhti-, kesä-, syys-, loka- ja joulukuussa. Lehden painosmäärä vaihteli vuonna 2016 välillä 2 500–3 500 ja numeroiden sivumäärä välillä 52–68. Lehden kotisivuilla (www.kehittyvaelintarvike.fi) olivat kysyttyjä muun muassa haku-, juttuvinkki-, palaute- ja ajankohtaistoiminnot. Myös lehtiarkistoa hyödynnettiin ahkerasti. Lehtiarkistosta voi etsiä hakusanalla lehdessä julkaistuja juttuja sekä ladata näköislehtiä vuoden viiveellä ilmestymisestä. Uusimmista numeroista löytyvät kansi, sisältösivut, pääkirjoitus, kolumni, pakina, puheenvuoro sekä Maailma mausteilla -palsta.

 

Lehden teemat

Numeron 1/2016 teemana oli Valvonta & Analytiikka ja Puhtaanapito & Hygienia. Tätä numeroa jaettiin Gastro -messuilla 16.‒18.3. Helsingissä.

Numeron 2/2016 teemana oli Tuotekehitys & Trendit ja Elintarvikeketju & Biotalous. Numerosta oli lisäjakelu Elintarvikepäivässä 17.5.

Numeron 3/2016 teemana oli Kunnossapito & Työturvallisuus ja Resurssitehokkuus & Digitalisaatio.

Numeron 4/2016 teemana oli Koneet, Laitteet & Prosessit ja Pakkaaminen & Logistiikka. Numerosta oli lisäjakelu FoodTec & Pactec -messuilla 20.‒22.9. Helsingissä.

Numeron 5/2016 teemana oli Koulutus & Kansainvälistyminen ja Vienti & Tuonti. Tätä numeroa jaettiin myös seuran järjestämissä mentorointitapahtumissa Helsingissä ja Hämeenlinnassa sekä Nutrition Day -tapahtumassa marraskuussa Kuopiossa.

Numeron 6/2016 teemana oli Valmistus- ja lisäaineet ja Hankinnat & Vastuullisuus.

 

 

RISKIT

Seura toiminnan riskit liittyvät rahoituspohjaan, jäsenistöön, henkilöstöön ja lehden kiinnostavuuden ylläpitämiseen. Tärkein rahoituksen lähde on ollut ilmoitusmyynti, seuraavaksi tärkein jäsenmaksutuotot. Ilmoitusmyynti on hoidettu ostopalveluna, mutta ilmoitushankkija ilmoitti jäävänsä eläkkeelle kesäkuussa 2017 ja lupautui hoitamaan ilmoitushankinnan alustavasti vuoden 2017 loppuun saakka. On tärkeää kyetä ylläpitämään lehden kiinnostavuus, jotta ilmoittajat näkevät lehden jatkossakin hyvänä markkinointikanavana. Päätoimittaja vaihtuu toukokuussa 2017 ja vuoden 2017 alussa on siirrytty toiminnanjohtaja-malliin. Myös yhdistyksen hallituksessa on vaihtuvuutta. Jäsenmäärä on hitaasti vähentynyt muun muassa suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. On tärkeää saada alan opiskelijat mukaan ja hankkia lisää kannattajajäseniä.

 

TULEVA KEHITYS

Toiminnan riskeihin on pyritty vastaamaan ennakoivasti. Rahoituksen monipuolisuuden ja vahvuuden ylläpitämiseksi seuralle päätettiin palkata toiminnanjohtaja. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös jäsentyytyväisyyden ja jäsenpalvelujen kehittäminen. Vuoden 2017 aikana lanseerataan uudentyyppisiä tapahtumakonsepteja, jotka tukevat strategiaa. Näillä konsepteilla halutaan palvella niin tieteellisen tiedon jakamiseen liittyvää tehtävää kuin tukea jäsenten välisen verkostoitumista. Palveluja nykyaikaistetaan, muun muassa kotisivut pyritään päivittämään nykyaikaisiksi ja etäyhteyksiä otetaan paremmin käyttöön niin hallitus-, jaosto- kuin jäsentoiminnassa.

 

Seuralle palkattiin uusi toiminnanjohtaja 1.1.2017 alkaen ja valittiin uusi päätoimittaja Ahvenainen-Rantalan jäädessä eläkkeelle 1.5.2017. Kolmella toimihenkilöllä on enemmän näkemyksiä ja mahdollisuuksia kehittää toimintaa kuin kahdella. Ilmoitusmyynnin jatkuvuuden turvaaminen otetaan toimintakauden aikana esille, ja sille mietitään vaihtoehtoisia ratkaisuja.